Savia EOI
Concepte, arquitectura, disseny, maquetació i coordinació del desenvolupament en Drupal del web. Savia és un repositori de més de 2.500 continguts digitals en obert, que la Escuela de Organización Industrial (EOI) posa a disposició de tot aquell que el vulgui consultar, utilitzar i distribuir.
www.eoi.es/savia/