Cartell Jornades Mobilitat Investigadors Europeus
Després del projecte del web del Taller de Gestors en ID Europeus, la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna va tornar a confiar en nosaltres per a realitzar el disseny d'un cartell per a les Jornades de Mobilitat d'Investigadors a Europa, celebrades el mes d'abril de 2007 a Las Palmas i a Sta. Cruz de Tenerife.