Taller de Gestores de I D Europeos
Per aquest projecte, vinculat a la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna i fruit de la colaboració entre diverses entitats públiques de les Illes Canàries i la UE, se'ns va encarregar la creació de l'imatge corporativa que comprenia des del disseny de logotip i cartelleria fins una pàgina web estàtica dissenyada i maquetada mitjançant XHTML i CSS.