III Congrés online OCS
Hem col·laborat amb l'OCS en tasques de disseny gràfic, programació i assessoria tècnica del web del III Congrés Online. Es tracta d'un web molt complexe degut a l'enorme nombre d'usuaris interactuant simultàniament. S'han programat eines de gestió de continguts per als diferents membres de la secretaria tècnica, fòrums de debat per als participants, registre d'usuaris i modificació de dades per part dels mateixos...
www.cibersociedad.net/congres2006