IX Congrés d´Antropologia FAAEE
Planificacio, disseny i creació de la imatge corporativa i projecte comunicatiu d'aquest congrés. La planificació integral del projecte va permetre treballar de forma unificada i coherent els materials dels congressistes (carpeteria, etc.), pòsters, tríptics, web, CD-Rom, certificats, etc. D'aquesta forma, l'eficàcia comunicativa de l'esdeveniment va quedar reforçada des de tots els formats i suports.