CD actes IX Congrés d´Antropologia
CD multimèdia amb tots els continguts del IXè Congrés d'Antropologia Social Espanyola. Aquest treball és una combinació de disseny, classificació i gestió de contingts a gran escala. El CD conté l'equivalent a més de 10.000 pàgines de text escrit, vídeos, imatges, múltiples opcions de navegació, etc.