Espai Europeu de la UNED
Creació de concepte, disseny gràfic i maquetació del web de l'Espai Europeu, integrat dins el mateix portal de la UNED. Aquest lloc té la funció d'explicar als estudiants, de manera entenedora, les repercussions de les noves titulacions, així com un anàlisi de la seva situació i quines decisions prendre.