IV Congrés de la CiberSocietat (2a fase)
Lloc web de la segona fase del IV Congrés de la CiberSocietat on se'ns presenta el lema, els temes de debat i les fonts d'inspiració resultants de la participació de més de 500 persones a la primera fase de construcció del Congrés.
www.cibersociedad.net/congres2009