Disseny de logotips
Disseny dels logotips de "La Segona Edat ContemporÓnia", una entitat privada sense Ónim de lucre que impulsa projectes dins l'Ómbit de les TIC, i de dos dels seus projectes: "Temps Singular" i "La Societat de la IgnorÓncia".