Techno Sperm
Web de Techno Sperm, centre d'investigació, innovació i transferència en biotecnologia de la reproducció animal. El disseny havia d'evidenciar l'equilibri entre els conceptes de centre d'investigació i d'empresa. Per això la línia de disseny havia d'emfasitzar els serveis a empreses i les línies d'investigació. Disseny net i alhora càlid, amb ús de formes orgàniques que fan referència al treball amb material biològic.
www.technosperm.com