Matrícula UNED
Prototipat, flux de pantalles i arquitectura de la informació de la matrícula 2010/11 per Graus, Màsters i Curs d'Accés per a majors de 25/45 anys. Proposta de conceptualització i disseny centrat en l'usuari. Suport al desenvolupament del servei de matrícula.