Logotip It3
Disseny de la identitat corporativa i elaboració del manual d'estil de l'Institut Tecnològic de Telecomunicacions de Tenerife. Amb el manual es pretén definir els elements bàsics i les normes d'aplicació per al seu ús, buscant la coherència i la unitat de la imatge pública.